Termeni și condiții de utilizare a website-ului

1. ASPECTE GENERALE

Acest website este administrat de OPELLA HEALTHCARE ROMANIA S.R.L., cu sediul în București, Sector 2, Str. Gara Herăstrău Nr. 4, Green Court, Clădirea B, Etajul 9, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J40/10118/2020, unic cod de înregistrare (CUI) 42935081 („Sanofi”) și stabilește instrucțiunile pentru toți utilizatorii de internet care vor vizita acest website.

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a website-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și condițiilor. Prin accesarea și/sau utilizarea acestui site, confirmaţi că aţi citit, înţeles şi sunteţi de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord, vă rugăm să nu continuați navigarea pe acest website.

Fiecare utilizator îşi asumă răspunderea pentru utilizarea acestui website. Astfel, sunteţi de acord să acţionaţi întotdeauna conform legii în ceea ce priveşte utilizarea şi accesarea acestui site şi nu veţi întreprinde nicio acţiune care să deterioreze, împiedice, perturbe accesul la, întrerupă ori să afecteze funcţionarea acestui site.

Sanofi își rezervă dreptul de a adăuga, modifica ori șterge în tot sau în parte informațiile prezentate prin intermediul acestui website, cu aprobarea autorităților competente. Orice astfel de modificare va produce efecte la momentul postării pe website. Dacă va fi necesar, ne rezervăm dreptul de a suspenda accesul la acest site sau de a îl închide pe perioadă nedeterminată.

2. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Acest website este deţinut şi rulat de Sanofi. Toate materialele, inclusiv mărcile înregistrate, logo-urile şi denumirile de domenii postate pe acest website sunt protejate prin legislaţia aplicabilă privind proprietatea intelectuală şi sunt deţinute sau se permite utilizarea acestora de către Sanofi sau afiliații acesteia.

Materialele de pe website (care includ, dar fără a se limita la logo-uri, imagini, text, video-uri, reprezentări stilizate, mărci) sunt proprietatea intelectuală a Sanofi sau, după caz, sunt publicate cu acordul terților care dețin dreptul de proprietate intelectuală asupra acestor materiale. Acestea nu pot fi copiate, reproduse, modificate, republicate, încărcate, denaturate, transmise sau distribuite în niciun fel, total sau parţial, fără acordul prealabil al Sanofi, cu excepţia unei singure copii pe care o puteţi descărca în calculatorul dumneavoastră pentru uz personal, non-comercial, cu condiţia să respectaţi drepturile de proprietate intelectuală şi orice alte drepturi conexe menţionate. Folosirea acestor materiale în scop comercial este interzisă și poate atrage răspunderea civilă și/sau penală, conform prevederilor legale aplicabile.

Următoarea notificare va apărea pe toate copiile parţiale sau totale ale cuprinsului Site-ului: “© Opella Healthcare Romania S.R.L. – TOATE DREPTURILE REZERVATE”. Sanofi îşi rezervă dreptul de a-si proteja în instanţă drepturile sale împotriva încălcării proprietăţii intelectuale.

3. NATURA ȘI ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR

Informaţiile, în special informaţiile financiare incluse pe website, nu vor fi considerate ca invitaţie la investiţie şi nu vor fi interpretate ca publicitate sau ofertă publică.

Sanofi va lua toate măsurile pentru a se asigura că informaţiile postate pe website sunt actualizate, reale şi corecte. Deşi website-ul este disponibil şi utilizatorilor din alte ţări, informaţiile postate pe acesta sunt valabile doar pe teritoriul României.

Sanofi nu garantează autenticitatea materialelor şi renunţă în mod clar la responsabilitatea şi angajamentul faţă de informaţiile furnizate pe aceste site-uri. Nici Sanofi şi nici altă parte implicată în realizarea şi funcţionarea website-ului nu vor fi responsabile pentru nicio eroare, daună (directă sau indirectă), pierdere de date sau eroare a cuprinsului sau lipsurilor website-ului, care pot să apară direct, indirect sau incident la vizitarea website-ului. Informatiile din aceasta pagina de Internet au fost incluse cu buna credință, având caracter de informare generală. Nu trebuie să vă bazați pe ele pentru niciun anumit scop, și nu se dă nicio interpretare sau garanție în ceea ce privește exactitatea sau intregimea acestora.

4. INFORMAȚII MEDICALE

Mai mult, site-ul conţine informaţii cu privire la sănătatea, stilul de viaţă, domeniul medical şi diverse tipuri de tratamente medicale rezervate exclusiv uzului uman. Aceste date sunt doar informative şi nu vor înlocui sfaturile medicului dumneavoastră sau al altui profesionist în domeniul medical sau al sănătăţii. Nu trebuie să utilizaţi aceste informaţii pentru diagnosticarea bolilor sau problemelor de sănătate sau pentru a vi se prescrie vreun medicament descris pe site.

Nicio precizare din conținutul materialelor aflate în acest site nu poate fi interpretată sub nicio formă și în niciun moment ca reprezentând prescripție medicală, recomandare sau îndrumare. Trebuie să consultaţi întotdeauna medicul sau alt profesionist în domeniul sănătăţii!

5. INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Informaţiile postate pe website-ul nostru pot conţine referiri directe sau indirecte la produsul, programele şi serviciile Sanofi care nu sunt disponibile în anumite ţări sau regiuni, sau care sunt vândute sub o altă marcă, sau care sunt supuse diverselor regulamente şi condiţii de utilizare de la o ţară la alta. Aceste referinţe nu implică nicio intenţie a Sanofi de a vinde aceste produse, programe sau servicii în ţara dumneavoastră. Vă rugăm să consultaţi Sanofi Romania la coordonatele de contact disponibile pentru informaţii cu privire la produsele, programele şi serviciile disponibile.

6. ACCESS LA WEBSITE ȘI UTILIZAREA ACESTUIA

Website-ul este accesibil 24 de ore din 24, mai puțin atunci când se efectuează operațiuni de mentenanță sau reconstrucție. Sanofi nu își asumă răspunderea pentru întârzierile sau imposibilitatea de accesare/utilizare a website-ului.

În acest sens, admiteţi că (i) din punct de vedere tehnic este imposibil ca website-ul să nu includă erori şi că Sanofi nu poate fi responsabilă în acest sens, (ii) erorile pot duce la indisponibilitate temporară a website-ului şi că (iii) funcţionarea site-ului poate fi influenţată negativ de circumstanţe ce nu pot fi controlate de Sanofi precum, spre exemplu, legături de transmisie şi telecomunicare între Sanofi şi dumneavoastră şi între Sanofi şi alte sisteme şi reţele. Sanofi şi/sau furnizorii acesteia pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau întrerupă accesul la întregul sau o parte din website pentru a realiza lucrări de întreţinere şi/sau aduce îmbunătăţiri şi/sau schimbări website-ului. Sanofi nu este responsabilă pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea accesului la website.

Este interzisă folosirea acestui website în scopul încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut este ilegal sau imoral, tulbura în vreun fel viața privată a altor persoane, încălca drepturile de proprietate intelectuală, conține viruși, este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice. Sanofi are dreptul de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe website. Sanofi nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de daune produse ca urmare a unui tip de comunicare din categoria celor menționate anterior.

În plus, este interzis să folosiți website-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea.

Dacă trimiteți orice material pentru includerea pe acest site (inclusiv, dar fără a se limita la, informații personale, know-how, comentarii, idei, întrebări, tehnici, rezumate sau alte materiale similare), sunteți de acord că: (i) ne veți acorda o licență gratuită, irevocabilă, globală, permanentă, neexclusivă, pentru a utiliza, dezvălui, copia, modifica, adapta, afișa public și traduce orice material în orice scop, fără restricții. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să eliminăm sau să ștergem, fără notificare, orice material pe care îl trimiteți pentru includerea pe acest site. De asemenea, vă putem dezvălui identitatea unei terțe părți care susține că orice material publicat sau încărcat de dumneavoastră pe site-ul nostru constituie o încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală sau a dreptului la confidențialitate.

Este interzisă folosirea unei adrese false de e-mail sau transmiterea, în mod nelegitim, de mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități.

Sanofi nu poate fi ținută răspunzatoare pentru nicio pierdere, distrugere sau cheltuială care ar putea decurge din accesarea sau utilizarea acestui website.

7. LEGĂTURĂ CĂTRE ALTE SITE-URI

Website-ul poate conține legături conexe (numite hyperlink-uri sau link-uri), care permit conectarea automată la diferite website-uri de Internet. Includerea acestor legături conexe este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul utilizatorului sau în scop publicitar si de informare. Accesarea serviciilor și a informațiilor găsite pe aceste website-uri conexe se realizează de către utilizator exclusiv pe propriul risc. Sanofi oferă doar posibilitatea accesării website-urilor conexe, neputând fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere, de orice natură, cu privire la conținutul, calitatea sau natura acestor website-uri conexe. Nici o informație din aceste website-uri conexe nu a fost verificată sau garantată de Sanofi.

Sanofi nu va răspunde pentru site-ul unui terț care poate fi accesat prin intermediul website-ului Sanofi. Nu putem controla conţinutul acestor site-uri ale terţilor care sunt total independente de Sanofi. Existenţa unei legături între website si site-urile oricăror terţi nu implică în niciun fel faptul că Sanofi aprobă conţinutul acelor site-uri sau utilizarea cuprinsului lor.

În orice caz, Sanofi nu va fi responsabilă pentru indisponibilitatea unui astfel de site extern şi nu va revizui, controla, aproba sau nu va fi responsabilă pentru cuprinsul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile sau accesibile prin intermediul site-ului. Revenirea la website-ul Sanofi se poate realiza apăsând butonul “back” din browserul de Internet sau tastând adresa website-ului.

Totodata, si website-urile externe pot avea hyperlink-uri ce duc la website-ul nostru. Daca vreti sa realizati o legatura la website, aceasta trebuie sa fie la pagina principală Sanofi (homepage). Niciun astfel de hyperlink nu va fi instalat fără acordul anterior al Sanofi.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Sanofi va lua toate măsurile pentru a se asigura de corectitudinea şi actualizarea informaţiilor postate pe website-ul nostru şi de conformarea la legislaţia aplicabilă. Societatea îşi rezervă dreptul de a schimba cuprinsul website-ului în orice moment şi fără nicio notificare anterioară, cu aprobarea autorităților competente. Cu toate acestea, Sanofi nu poate garanta integral corectitudinea, precizia, actualizarea sau caracterul exhaustive al informaţiilor puse la dispoziţie pe acest website.

Sanofi nu poate garanta că acest website și toate documentele, fișierele și informațiile găzduite, încărcate sau descărcate de pe acest site nu vor fi expuse riscului de viruși. Este responsabilitatea dumneavoastra să implementeze măsuri de securitate IT adecvate (inclusiv antivirus).

Drept urmare şi cu excepţia daunelor directe rezultate din conduita ilicită intenţionată sau neglijenţă majoră din partea Sanofi, aceasta din urmă nu poate fi responsabilă pentru: (i) incorectitudinea sau omiterea informaţiilor de pe website; (ii) orice daună rezultată din accesul neautorizat al unei terţe părţi care duce la modificarea informaţiilor sau materialelor furnizate pe website; (iii) la modul general, pentru orice daună, directă sau indirectă, indiferent de cauza, originea, natura sau consecinţa acesteia, chiar dacă Sanofi a prevăzut o astfel de daună, care a apărut din cauza (a) accesării/neaccesării site-ului, (b) utilizării site-ului timp în care calculatorul sau produsul dumneavoastră a fost virusat şi/sau (c) încrederii în informaţiile furnizate direct sau indirect pe site.

9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Utilizarea website-ului si/sau a serviciilor disponibile pe acesta implică prelucrarea datelor cu caracter personale ale utilizatorilor/ vizitatorilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către Sanofi, în calitate de operator de date, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și cu Politica Sanofi cu privire la protectia datelor cu caracter personal, disponibilă https://www.sanofi.ro/ro/notificare-legala.

10. POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI

Website-ul Sanofi utilizează cookie-uri. Pentru informatii detaliate privind folosirea cookie -urilor va rugam consultati Politica de utilizare cookie-uri disponibilă aici.

11. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Website-ul şi cuprinsul acestuia sunt guvernate de legislaţia română. Toate disputele cu privire la website sau cuprinsul acestuia vor fi soluţionate de instanţele competente din România.

12. DIVERSE

Drepturile de autor: Opella Healthcare Romania SRL

Editare site: Opella Healthcare Romania SRL

Gazduire site: Platforma Amazon Web Services dedicata Grupului Sanofi. Locatie hosting: Dublin, Irlanda