1. Operatorul de date

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către OPELLA HEALTHCARE ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Gara Herastrau Nr. 4, Green Court, Cladirea B, Etajul 9, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/10118/2020, unic cod de înregistrare (CUI) 42935081 (“Sanofi” sau “Operatorul”), în conformitate cu art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

2. Scopul prelucrării

Datele personale vor fi prelucrate în scopul oferirii pentru vizitatori a unor funcționalități interactive în cadrul website-ului www.dulcolax.com/ro-ro (“Website-ul”).

3. Categoriile de date prelucrate

Sanofi va prelucra următoarele categorii de date personale despre dvs.: informațiile furnizate în mod voluntar de către dvs. în cadrul chestionarului disponibil pe Website.

4. Temeiul prelucrării

Datele dvs. personale vor fi prelucrate în baza consimțământului dvs., conform art. 6 (1) a) GDPR, acordat prin completarea în mod voluntar a chestionarului. În acest sens, vă informăm că respectivul chestionar are caracter opțional, va fi completat doar în măsura în care doriți acest lucru iar necompletarea chestionarului nu este de natură să limiteze sau să afectez în alt mod utilizarea de către dvs. a Website-ului. Prin completarea în mod voluntar a chestionarului confirmați faptul că ați luat cunoștință de prevederile prezentei Politici de confidențialitate referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale în cadrul Website-ului.

5. Destinatarii datelor

Datele dvs. personale vor fi prelucrate cu respectarea măsurilor de confidențialitate și siguranță și vor fi transferate exclusiv către destinatari autorizați, respectiv:

  • Angajați autorizați ai Sanofi: departamentele Marketing/Vânzări;
  • Terți: Datele pot fi transferate unor autorități publice sau consultanților externi cu rol de operatori de date (e.g., avocati, auditori etc.).

6. Destinatari din afara UE/ SEE

Sanofi nu va transfera datele dumneavoastră în afara Spațiului Economic European. În cazul unui eventual transfer de date, Sanofi va implementa garanții adecvate pentru protecția datelor supuse transferului, cum ar fi Clauzele Contractuale Standard adoptate de către Comisia Europeană.

7. Perioada de stocare

Datele personale care ar putea fi colectate prin intermediul chestionarului din cadrul Website-ului nu vor fi stocate. Pentru detalii referitoare la eventuala perioadă de stocare a datelor colectate prin intermediul modulelor cookies, vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibilă aici

8. Drepturile dumneavoastră

În ceea ce privește datele dvs. personale prelucrate de Sanofi, în limitele prevăzute de GDPR, aveți dreptul de a avea acces la date, de a solicita rectificarea datelor, de a solicita ștergerea datelor, de a solicita restricționarea prelucrării, de a vă opune prelucrării datelor. În cazul în care considerați că drepturile dvs. nu au fost respectate, aveți dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP. Puteți exercita drepturile de mai sus aici.

9. Responsabilul cu protecția datelor

UPentru a adresa orice aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Sanofi, puteți contacta persoana responsabilă de protecția datelor la adresa e-mail: chcdpo.romania@sanofi.com.